Apie mus

Žemaitijoje taikomųjų kultūros paveldo tyrimų, restauravimo bei konservavimo paslaugų poreikis yra gerokai didesnis nei jį įmanoma patenkinti turimais ištekliais ir priemonėmis.

Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetas (VDA TF) aktyviai bendradarbiauja su regiono muziejais, tyrinėja regiono kultūros paveldą, vykdo edukacinius užsiėmimus, rengia tarptautinius projektus, restauruoja konkrečius kultūros paveldo objektus. Vis dėlto su turimais žmogiškaisiais ištekliais VDA TF gali atlikti daug daugiau taikomųjų tyrimų, restauravimo bei konservavimo darbų nei tai leidžia padaryti šiuo metu turima techninė bazė.

Matydamas didelį kultūros paveldo tyrimų, restauravimo ir konservavimo poreikį VDA TF nusprendė VDA patalpose Telšių senamiestyje, Kęstučio g. 3–2, įsteigti Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centrą. Minėtoms patalpoms buvo būtinas kapitalinis remontas, kad būtų galima jas pritaikyti platesniam naudojimui ir išsaugoti į nekilnojamojo kultūros paveldo registrą įtrauktą pastatą.

Šiuo metu vykdomas kapitalinis patalpų remontas. Numatyta suremontuoti ir tyrimų centrui pritaikyti 297,26 kv. m. patalpų pirmame ir antrame aukštuose. Suremontuotose patalpose bus įrengtos edukacinių renginių bei parodų salės, dirbtuvės, laboratorija, administracijos padalinys ir kt.

Darbai vykdomi įgyvendinant projektą „Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centro Telšiuose, Kęstučio g. 3–2, steigimas ir veiklos stiprinimas“, kuris finansuojamas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programą „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“.