Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas

Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas

Viešoji įstaiga Vilniaus dailės akademija kartu su partneriu Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centru sėkmingai įgyvendina projektą „Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centro Telšiuose, Kęstučio g. 3–2, steigimas ir veiklos stiprinimas“ (projekto kodas: EEE-LT06-KM-01-K-01-068).

Projekto tikslas – prisidėti prie Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimo sudarant sąlygas kultūros paveldo tyrimų vykdymui ir edukacinei veiklai Žemaitijos regione.

Projekto veiklos:
• Taikomųjų tyrimų ir konservavimo centro patalpų Telšiuose įrengimas;
• tyrimų ir konsultacijų vykdymas;
• specialistų kvalifikacijos kėlimas bei atestavimas;
• informaciniai ir edukaciniai renginiai visuomenei.

Projekto vykdymo pradžia: 2014-06-30

Projekto trukmė: 22 mėn.

Projekto vertė: 1.524.833,70 Lt.

Projektas finansuojamas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programą „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“.


Daugiau informacijos apie Europos ekonominės erdvės finansinį mechanizmą (anglų k.) galima rasti Finansinių mechanizmų valdybos internetiniame puslapyje.