Laižuvos Švč. Trejybės bažnyčios vietos, šventoriaus tvoros ir Kryžiaus kelio koplytėlių, varpinės bei varpų istoriniai tyrimai

Laižuvos Švč. Trejybės bažnyčios vietos, šventoriaus tvoros ir Kryžiaus kelio koplytėlių, varpinės bei varpų istoriniai tyrimai

Centro tyrėjas, istorinio, memorialinio nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo ekspertizės specialistas Povilas Šverebas atliko Laižuvos Švnč. Trejybės bažnyčios vietos, S. Dariaus ir S. Girėno g.11a, Laižuva, Mažeikių r., šventoriaus tvoros ir Kryžiaus kelio koplytėlių (kodas 2410), varpinės bei varpų (kodas 21334 (LA410/1) ir (kodas 21335 (LA 410/2) istorinius tyrimus. Atlikus istorinius tyrimus, pagal surinktą archyvinę medžiagą parengta tyrimo ataskaita ir rekomendacijos paveldo objektų tvarkymui.