Muziejaus eksponatai 3D formatu

Muziejaus eksponatai 3D formatu

2019 metais lapkričio mėnesį vykdant projektą "Žemaitijos priešistorės motyvai 3D formatu" bendradarbiaujant su Žemaičių muziejaus "Alka" centro turima 3D skenavimo įranga buvo skenuojami 30 archeologinių muziejaus eksponatų. Skenuotų objektų failai buvo apdoroti programine įranga, atlikti programavimo darbai. Suskaitmenininti eksponatai patalpinti Žemaičių muziejaus "Alka" archeologijos ekspozicijos interaktyviame terminale.