Projektas prisidės išsaugant kultūros paveldą

2014 m. vasarą viešoji įstaiga Vilniaus dailės akademija kartu su partneriu Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centru pradėjo įgyvendinti projektą "Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centro Telšiuose, Kęstučio g. 3-2, steigimas ir veiklos stiprinimas“, kurio tikslas – prisidėti prie Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimo, sudarant sąlygas kultūros paveldo tyrimų vykdymui ir edukacinei veiklai Žemaitijos regione.

Vykdomas projektas naudingas visam Telšių regionui ir jo gyventojams. Jo metu bus sutvarkytas ir visuomenės reikmėms geriau pritaikytas į kultūros paveldo objektų registrą įtraukas pastatas Kęstučio g. 3–2 Telšiuose. Bus išplėtotos kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo paslaugos Žemaitijos regione, kuriame gausu kultūros paveldo objektų, etnografinių sodybų, dvarų, bažnyčių, urbanistikos, architektūros, gamtos ir kitų paminklų.

Įgyvendinant projektą sustiprės Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetas. Tikimasi, kad sutvarkytas Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centras bei jo teikiamos galimybės paskatins fakultete sukurti daugiau su mokslu susijusių darbų, prisidės prie fakulteto plėtros – naujų specializacijų įtraukimo į studijų programas bei jų tobulinimo. Taip pat sustiprės fakulteto ryšiai su Telšių miesto ir kitomis regiono savivaldybėmis, muziejais.

Dėl vykdomo projekto pagerės visuomenės supratimas apie kultūros paveldą, jo reikšmę ir svarbą, o tai paskatins regiono gyventojus labiau rūpintis, atsargiau elgtis su kultūros paveldo objektais.

Projektas, kurio vertė siekia 1 524.833,70 litų, finansuojamas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programą „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“.