Restauruotas Skuodo muziejaus eksponatas

Restauruotas Skuodo muziejaus eksponatas

Centro restauravimo dirbtuvėse, studijų proceso metu restauruotas Skuodo muziejaus eksponatas - metalinėmis detalėmis kaustyta medinė skrynia. XIX a. pabaigoje XX a. pradžioje pagamintą skrynią restauravo Baldų dizaino ir restauravimo specializacijos IV kurso studentė Ieva Fridrikaitė, darbo vadovas dėstytojas Bangutis Prapuolenis.