Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centras teikia šias paslaugas:

mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos konsultavimo;

medinio kultūros paveldo objektų konservavimo ir restauravimo;

neformaliojo švietimo;

projektų vadybos ir administravimo;

edukacinių renginių organizavimo.