Viešų paskaitų ciklas

Viešų paskaitų ciklas

Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centras lapkričio mėnesį organizuoja viešų paskaitų ciklą. Paskaitos vyks lapkričio 9 - 16 - 23 dienomis, paskaitų pradžia 17.00 valandą.

Lapkričio 9 dieną, 17.00 valandą paskaitą "I-XIVa. Spalvotojų metalų apdirbimo technologijos Rytų Pabaltijyje" skaitys Evaldas Babenskas. Lektorius yra baigęs bakalauro ir magistro studijas Vilniaus universitete, yra aktyvus eksperimentinės archeologijos klubo "Pajauta" narys. Tyrimų srytis - spalvotojų metalų apdirbimo technologijos geležies amžiuje ir viduramžiais. Šią tematiką teoriškai ir praktiškai nagrinėja nuo 1997 metų iki šios dienos.

Lapkričio 16 dieną, 17.00 valandą paskaitą "Naujas požiūris į baltų - šiaurinių indoeuropiečių - kiltį" skaitys prof. habil. dr. Algirdas Girininkas, kuris yra telšietis, šiuo metu dirbantis Klaipėdos universitete. Profesoriaus tyrinėja Lietuvos priešistorę - akmens amžių, baltų kilmės problematiką. Šių tyrimų tematika yra išleidęs 11 monografijų, apie 300 mokslinių straipsnių, ištyręs apie 20 akmens ir bronzos amžiaus paminklų.

Lapkričio 23 dieną, 17.00 valandą paskaitą "Trasologija ir eksperimentinė archeologija" skaitys archeologas Gvidas Slah. Lektorius yra Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centro tyrėjas ir šių viešų paskaitų iniciatorius. Taip pat Gvidas yra Klaipėdos universiteto doktorantas, eksperimentinės archeologijos klubo "Pajauta" narys. Tyrimų sritys: priešistorės technologijos, eksperimentinė archeologija ir trasologija. Šios temos nagrinėjamos nuo 2009 metų iki šios dienos. Moksliniai darbai, susiję su tyrimų sritimi, publikuoti Lietuvos ir užsienio recenzuojamuose leidiniuose bei tarptautinėse mokslinėse konferencijose.

Kviečiame visus, besidominčius paveldo tematika, dalyvauti paskaitose. Dalyvavimas paskaitose - nemokamas.